Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2013

czekoladazchili
8990 d0f3 500
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh
czekoladazchili
Wiem, że Ci zależy, widzę to w sposobie w jakim patrzysz.
Reposted fromfromthebeginning fromthebeginning
czekoladazchili
9039 ae47
czekoladazchili

Niezdrowa fascynacja zbyt często gubi ludzi i nie pozwala im się później odnaleźć.

— moje
Reposted fromheroinandziggypop heroinandziggypop
czekoladazchili
9098 4332
Reposted fromluthienpalantir luthienpalantir
czekoladazchili
9113 22f2
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh
czekoladazchili
Play fullscreen
and I'll be anything you ask and more .
Reposted fromiamdreamer iamdreamer
czekoladazchili
9254 0753
Reposted fromrainboweyed rainboweyed
czekoladazchili
9306 4e27
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh
czekoladazchili
9322 4841
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse
czekoladazchili
Ucz się na błędach, nie przejmuj się tym co mówią inni i bądź szczęśliwym człowiekiem..
— 3 życiowe zasady
Reposted fromkasiuncia kasiuncia
czekoladazchili
czekoladazchili
9400 4a28
Reposted fromgdybam gdybam
czekoladazchili
Boże, czemu stawiasz mi go na drodze skoro wiesz, że nie możemy być razem?
Reposted fromgdybam gdybam
czekoladazchili
Reposted fromluthienpalantir luthienpalantir
czekoladazchili
9480 835d
Reposted fromrainboweyed rainboweyed
czekoladazchili
9510 d971
Reposted fromrainboweyed rainboweyed
czekoladazchili
Reposted fromrikoneru rikoneru
czekoladazchili
9559 0bdc
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
czekoladazchili
9566 4550 500
Reposted fromrainboweyed rainboweyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl